Aktivt arbeid for menneskerettigheter

By Nicole Dendulk on mai 27, 2019

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948. I dag er det den mest oversatte teksten i verden, med oversettelser til over 500 språk. Erklæringen verner om alles rettigheter, uansett etnisk tilhørighet, hudfarge, kjønn, språk, religion, seksuell legning, politisk oppfatning eller sosial stilling.

Vi i Knauf Insulation arbeider aktivt med å opprettholde menneskerettighetene og har forpliktet oss til å støtte FNs mål for en bærekraftig utvikling. Det handler om å redusere ulikheter, forebygge urettferdighet og arbeide for bærekraftige samfunn.

Hjelper på forskjellige måter

Vi jobber for eksempel for å endre lovgivningen for å løfte mennesker ut av energifattigdom, noe som handler om at alle skal kunne holde hjemmet sitt varmt til en rimelig kostnad. Vi bidrar til å fremtidssikre bygninger som forbedrer menneskers komfort og helse. Dessuten støtter vi mennesker som trenger hjelp, uansett hvor vi er. Vi jobber med syriske og afghanske flyktninger i Slovenia, vi renoverer maoriske aktivitetsbygg rundt om på New Zealand og donerer så vel tid som penger til veldedighetsorganisasjoner rundt om i verden.